Obaveštenje
04.04.2018. 13:30
Na osnovu tri uzastopna uzorka iz vodovodne mreže i pristiglih mikrobioloških analiza ZZJZ iz Ćuprije obaveštavamo naše potrošače i građane Opštine Paraćin da je voda higijenski ispravna i da se može koristiti za piće i pripremu namirnica. 

OBAVEŠTENJE
30.03.2018. 15:30
Prema važećem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće dozvoljena vrednost za mutnoću je 1 NTU za vodovode iznad 5000 stanovnika, a za vodovode do 5000 stanovnika dozvoljena je mutnoća do 5 NTU. Analize vode koje je radio ZZJZ iz Ćuprije pokazuju da se vrednost mutnoće kreće u intervalu od 0 – 4,9 NTU. Mutnoća u najvećem delu mreže je ispod 1 NTU zbog mešanja vode sa izvorišta i vode iz bunara.Pošto naš vodovod ima više od 5000 stanovnika za nas je gornja granica 1 NTU ,tako da još uvek važi obaveštenje da voda nije za piće I spremanje hrane.O svim daljim rezultatima analiza vode ćemo Vas obaveštavati kako nam budu pristizale iz ZZJZ iz Ćuprije.Analize vode se rade svakodnevno. 

Obavestenje
22.03.2018. 18:30

 

DANAS, 22.03.2018. oko 18h ekipe JP „Vodovod“ Paraćin ODMAH nakon uočenog kvara na glavnom dovodu vode Izvor – Paraćin pristupaju otklanjanju kvara pa će gradovi Paraćin i Ćuprija ostati bez dotoka vode iz ovog pravca.                                                                             

U vodovodni sistem grada Paraćina biće uključeni svi dopunski izvori snabdevanja vodom tj. bunari. Naši potrošači vode imaće manje količine vode i smanjen pritisak vode u odnosu na redovno stanje. Bez vode će biti samo stanovnici naselja Glavica, Davidovac i Karađorđevo brdo i viši delovi grada.

 

Obaveštenje
16.03.2018. 10:00

Mutnoća vode sa vrela Sveta Petka u Izvoru se smanjuje. Poslednje analize vode uzete iz javnog vodovoda pokazuju da je mutnoća u opadanju.

Zavod za javno zdravlje iz Ćuprije svakodnevno uzima uzorke vode iz javnog vodovoda i prati mutnoću vode.

Kada analize uzoraka vode uzetih  tri dana zaredom pokažu ispravnost vode prema važećem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće obavestićemo potrošače o tome. Voda sa vrela Sveta Petka NIJE ZA PIĆE I PRIPREMU NAMIRNICA sve dok ZZJZ iz Ćuprije ne utvrdi suprotno.

Cisterna sa ispravnom vodom biće parkirana u centru grada, a tačan raspored kretanja cisterne objavićemo posle 13 časova.

Potrošače ćemo redovno obaveštavati o kvalitetu vode kao i o drugim promenama.

 

OBAVEŠTENJE
14.03.2018. 14:00

Danas 14.03.2018. godine u toku prepodneva došlo je do zamućenja vode na vrelu »Sveta Petka« u selu Izvor iz koga se javni vodovod snabdeva vodom, a zbog intenzivnih padavina i otapanja snega.

             Voda se neprekidno dezinfikuje hlorom i svakodnevno kontroliše kako na vrelu tako i u sekundarnoj vodovodnoj mreži od strane ZZJZ  Ćuprija, »Pomoravlje« Ćuprija.

              Prvi rezultati ukazuju na povećan stepen mutnoće vode dok ostali parametri o kvalitetu vode za piće odgovaraju propisima.

              VODA IZ JAVNOG VODOVODA NIJE ZA PIĆE I PRIPREMU NAMIRNICA.

              O promenama kvaliteta vode izveštavaćemo vas redovno kao i o nastalim promenama.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
13.02.2018. 09:28

Због радова на редовном одржавању водоводне мреже у среду  , 14.02.2018.године,

у периоду од 8 - 15 часова без воде ће бити становници насеља Данково, Шавац и Чепуре.

 

Obaveštenje
03.01.2018. 07:53

U sredu, 03.01.2018. ekipe JP „Vodovod“ Paraćin otklanjaće kvar na glavnom dovodu vode Izvor – Paraćin pa će gradovi Paraćin i Ćuprija ostati bez dotoka vode iz ovog pravca.                                                                              

U vodovodni sistem grada Paraćina biće uključeni svi dopunski izvori snabdevanja vodom tj. bunari. Potrošači vode imaće dana 03. 01. 2018. god. manje količine vode i smanjen pritisak vode u odnosu na redovno stanje. Bez vode će biti samo stanovnici naselja Glavica, Davidovac i Karađorđevo brdo.

 Normalizacija snabdevanja vodom očekuje se u toku noći.

 

OBAVEŠTENJE
14.12.2017. 15:00

U petak, 15.12.2017. god. od 08 časova do 20 časova grad Paraćin će ostati bez dotoka vode iz rezervoara na Karađorđevom brdu  zbog  otklanjanja kvara   na glavnom dovodu vode od rezervoara prema gradu u ulici Nikole Tesle.

U vodovodni sistem grada Paraćina biće uključeni svi bunari.

Potrošači vode imaće manje količine vode i smanjen pritisak vode u odnosu na redovno stanje.

 

Obaveštenje
09.10.2017. 14:00

U utorak, 10.10.2017. god. gradovi Paraćin i Ćuprija će ostati bez dotoka vode iz ovog pravca zbog  otklanjanja kvara   na glavnom dovodu vode Izvor-Paraćin, na lokaciji tunela na pruzi blizu Davidovca.

U vodovodni sistem grada Paraćina biće uključeni svi bunari.

Potrošači vode imaće manje količine vode i smanjen pritisak vode u odnosu na redovno stanje.                                                                      

Normalizacija snabdevanja vodom očekuje se u toku noći.

Bez vode će biti samo stanovnici naselja Glavica, Davidovac i Karađorđevo brdo.

 

Obaveštenje
18.09.2017. 11:30

U utorak, 19.09.2017. ekipe JP „Vodovod“ Paraćin otklanjaće  kvar na glavnom dovodu vode Izvor – Paraćin pa će gradovi Paraćin i Ćuprija ostati bez dotoka vode iz ovog pravca, (prošlog utorka najavljivano i odloženo otklanjanje).                                                                              

U vodovodni sistem grada Paraćina biće uključeni svi dopunski izvori snabdevanja vodom tj. bunari. Potrošači vode imaće dana 19. 09. 2017. god. manje količine vode i smanjen pritisak vode u odnosu na redovno stanje. Bez vode će biti samo stanovnici naselja Glavica, Davidovac i Karađorđevo brdo.

 Normalizacija snabdevanja vodom očekuje se u toku noći.

 

Obaveštenje
12.09.2017. 09:29

Zbog sinoćnjeg nevremena i ispada nekih dalekovoda iz elektroenergetskog sistema bunari su ostali bez napajanja el. energijom pa se današnje planirano otklanjanje kvara na glavnom dovodu odlaže.

 

Obaveštenje
11.09.2017. 11:00

U utorak, 12.09.2017. ekipe JP „Vodovod“ Paraćin otklanjaće dva kvara na glavnom dovodu vode Izvor – Paraćin pa će gradovi Paraćin i Ćuprija ostati bez dotoka vode iz ovog pravca.                                                                            

U vodovodni sistem grada Paraćina biće uključeni svi dopunski izvori snabdevanja vodom tj. bunari. Potrošači vode imaće dana 12. 09. 2017. god. manje količine vode i smanjen pritisak vode u odnosu na redovno stanje. Bez vode će biti samo stanovnici naselja Glavica, Davidovac i Karađorđevo brdo.

 Normalizacija snabdevanja vodom očekuje se u toku noći.

 

Obaveštenje
04.09.2017. 12:35

Zbog  otklanjanja kvara   na glavnom dovodu vode Izvor-Paraćin, na lokaciji tunela na pruzi blizu Davidovca u utorak, 05.09.2017. god. gradovi Paraćin i Čuprija će ostati bez dotoka vode iz ovog pravca.

Ekipe JP ’’Vodovod’’ Paraćin će nastojati  da otklone kvar u što kraćem vremenskom roku.

Normalizacija snabdevanja vodom očekuje se u toku noći.

U vodovodni sistem grada Paraćina biće uključeni svi bunari.

Potrošači vode imaće dana 05. 09. 2017. god. manje količine vode i smanjen pritisak vode u odnosu na redovno stanje.

Bez vode će biti samo stanovnici naselja Glavica, Davidovac i Karađorđevo brdo.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
04.09.2017. 12:35

Назив наручиоца: ЈП ,,ВОДОВОД“ Параћин

 

Адреса наручиоца: Адакалска 5-7

 

Врста поступка јавне набавке: Набавка на коју се не примењује Закон о Јавним набавкама

Врста предмета: Набавка услуга

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова.

Ревизија финансијских извештаја за 2017.годину

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

 

Понуда се може поднети путем поште или лично на адресу ЈП ,,ВОДОВОД“ Параћин, Адакалска 5-7 до 12.09.2017. године до 11:30 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се 12.09.2017. године у 12:00 часова у просторијама ЈП ,,ВОДОВОД“ Параћин.

 

Лице за контакт:

Дејан Ђорђевић

 

У Параћину, 04.09.2017. године                                                 

                                                                                              За ЈП ,,ВОДОВОД” Параћин

                                                                                                         Дејан Ђорђевић

                                                                                                      

 

OBAVEŠTENJE
31.07.2017. 09:00

Zbog radova na vodovodnoj mreži kod Toplika u Popovcu danas, 31. jula  u periodu od 7 h – 24 h u Bošnjanu, Popovcu i Stubici biće onemogućeno vodosnabdevanje.

 

Cisterne sa zdravstveno ispravnom vodom za piće biće parkirane po sledećem rasporedu:

 

-         Bošnjane (kod škole)           09:00 -  10:00

                                                      17:00 -  17:30

 

-         Popovac (u selu kod pošte)        10:30 – 11:30

                                                             16:00 – 16:30

 

-         Popovac (kolonija)                   12:00 – 13:00

 

-         Stubica (kod ambulante)          13:30 – 15:30

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
25.07.2017. 09:00
Због временских прилика тј. кише планирани радови у Топлику се одлажу до 31.07.2017. год. тако да ће водоснабдевање са овог врела бити уредно. 

ОБАВЕШТЕЊЕ
24.07.2017. 14:25

Због радова на електро мрежи у фабрици цемента у Поповцу у уторак, 25.07.2017., каптажа Топлик ће остати без напајања електричном енергијом.

Због тога ће у периоду од 9 сати па до касних вечерњеих сати становници у Бошњану, Поповцу и Стубици бити без воде.

Цистерне са здравствено исправном водом за пиће биће паркиране  по следећем распореду: 

-          Бошњане (код школе)    09:00 -  10:00

                                                 17:00 -  17:30 

-          Поповац (у селу код поште)  10:30 - 11:30

                                                       16:00 - 16:30 

-          Поповац (колонија)   12:00 – 13:00

 -          Стубица (код амбуланте)  13:30 – 15:30

 

Obaveštenje
19.07.2017. 09:30

Zbog IZNENADNOG kvara na glavnom dovodu vode Izvor-Paraćin, na lokaciji Suvare, DANAS,  19.07.2017. god. gradovi Paraćin i Ćuprija će ostati bez dotoka vode iz ovog pravca. Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do sleganja tla i do pucanja cevi.

Ekipe JP ’’Vodovod’’Paraćin će nastojati  da otklone kvar  u što kraćem vremenskom roku.

U vodovodni sistem grada Paraćina biće uključeni svi dopunski izvori snabdevanja vodom – bunari.

Normalizacija snabdevanja vodom iz ovog pravca očekuje se u četvrtak, 20.07.2017. u prepodnevnim časovima.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
14.07.2017. 14:00

Због радова на електро мрежи у фабрици цемента у Поповцу у недељу  , 16.07.2017., каптажа Топлик ће остати без напајања електричном енергијом.

 

Због тога у периоду од 8 часова - 20 часова у Бошњану, Поповцу и Стубици биће онемогућено водоснабдевање.

Цистерне са здравствено исправном водом за пиће биће паркиране  по следећем распореду:

 

-          Бошњане (код школе)    09:00 -  10:00

                                                17:00 -  17:30

 

-          Поповац (у селу код поште)  10:30 - 11:30

                                                       16:00 - 16:30

 

-          Поповац ( колонија)   12:00 – 13:00

 

-          Стубица (код амбуланте)  13:30 – 15:30

 

Obaveštenje
10.07.2017. 15:00

JP Vodovod je obezbedio cisterne za snabdevanje stanovništva sanitarno ispravnom vodom u selu Stubica .

Cisterna sa zdravstveno ispravnom vodom za piće biće parkirana u centru sela od 16h  dana 10.07.2017. pa do daljnjeg sve dok vodosnabdevanje ne bude normalizovano.

 

Obaveštenje
06.07.2017. 13:40
U toku je popravka kvara na magistralnom cevovodu za vodosnabdevanje Izvor - Paraćin u naselju Davidovac,i taj cevovod je zatvoren do sanacije kvara koja se očekuje u popodnevnim časovima.Trenutno snabdevanje vodom za piće se vrši preko bunara i ono je za sada stabilno.Međutim zbog sušnog perioda i povećane potrošnje vode u kasnim večernjim satima može doći do pada pritiska a u višim delovima grada  i naseljima Davidovac i Glavica i do prestanka vodosnabdevanja.Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje oko ponoći. 

Апел за рационалну потрошњу воде
26.06.2017. 11:00

У данима екстремно високих температура мерењима  је установљено да  у вечерњим и ноћним сатима ових врелих дана потрошња воде драстично расте.  Иначе, током године потрошња воде је скоро упола мања. То упућује на нерационалну потрошњу, која доводи до пада притиска и поремећаја у снабдевању водом већег броја потрошача у сеоским насељима, као и у вишим деловима града. Због неповољних хидролошких услова издашност врела „Света Петка“ опада и у систем водоснабдевања укључени су сви допунски извори водоснабдевања – бунари тј. укључени су сви наши расположиви капацитети. 

Како бисмо сви имали довољно воде и током најтоплијих летњих дана, неопходно је да се сви заједно уздржимо од прекомерне ненаменске потрошње (заливање и натапање зелених површина, њива, башти, расхлађивање плочника, прање аутомобила)  и да поведемо рачуна о исправности кућних инсталација.

 

Хвала на разумевању!

 

Obaveštenje
27.03.2017. 11:00

Zbog  otklanjanja dva kvara   na glavnom dovodu vode Izvor-Paraćin, u utorak,  28.03.2017. god. gradovi Paraćin i Ćuprija će ostati bez dotoka vode iz ovog pravca.

Ekipe JP ’’Vodovod’’Paraćin će nastojati  da otklone kvarove u što kraćem vremenskom roku.

Normalizacija snabdevanja vodom očekuje se u sredu, u prepodnevnim časovima.

U vodovodni sistem grada Paraćina biće uključeni svi dopunski izvori snabdevanja vodom. Potrošači vode iz  sistema snabdevanja vodom  u Paraćinu imaće dana 28. 03. 2017. god. manje količine vode i smanjen pritisak vode u odnosu na redovno stanje. Bez vode će biti samo stanovnici naselja Glavica, Davidovac i Karađorđevo brdo.

 

Обавештење
19.01.2017. 15:00

Због радова на електро мрежи у фабрици цемента у Поповцу у суботу , 21. јануара, каптажа Топлик ће остати без напајања електричном енергијом.

Због тога у периоду од 7 часова - 19 часова у Бошњану, Поповцу и Стубици биће онемогућено водоснабдевање.

Молимо потрошаче за разумевање као и да се благовремено снабдеју резервном количином воде.

 

Интерни конкурс
19.12.2016. 14:00

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о  интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016, Правилника о изборном поступку и мерилима за избор по интерном конкурсу на радна места у Јавном предузећу за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом, Јавно предузеће за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин дана 19.12.2016 године оглашава:

                            ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

I

Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Јавно предузеће за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин са седиштем у Параћину, ул. Адакалска бр. 5-7.

II

Радно место које се попуњава:

 

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР

-Руководилац финансијскок сектора (1 извршилац),VI или VII степен стручне спреме, економиста или дипломирани економиста,радно искуство 3 године

 

Опис послова:

1. Руководилац финансијског сектора

-          Бави се пословима из области финансија и организује и координира рад службе обрачуна и рачуноводства.

-          Саставља и потписује рачуноводствене извештаје, а посебно периодичне обрачуне и завршне рачуне.

-          Прати кретање токова новца и даје предлоге и примедбе у организацији циркулације документације у фирми везане за послове финансија.

-          Учествује у пословима везаним за јавне набавке у финансијском делу документације и у комисији за јавну набавку

-          У поступку унутрашње контроле врши контролу претходно ауторизованих и одобрених докумената(рачуни, отпремнице,...)

 

У изборном поступку проверава се:

А) Стручна оспособљеност кандидата стечена укупним радним искуством;

Б) Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на пословима који су повезани са радним местом које се попуњава (исти или слични послови);

В) Стручна оспособљеност кандидата оцењује се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву, писаном и усменом провером.

III

Место рада: Параћин.

 

IV

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од дана објаве.

Датум објаве 19.12.2016 године.

Рок за подношење понуда 04.01.2017 године.

 

V

Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Драган васић тел: 035/563-116 од 8 до 15 часова: мобилни тел. 063/ 1043209 е-маил: vodparacin@gmail.com.

VI

 

Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Јавно предузеће за водовод и канализацију ВОДОВОД Параћин, ул. Адакалсkа бр. 5-7, Параћин са назнаком: "за интерни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси.

VII

Датум оглашавања: 19.12.2016. године.

VIII

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

-оверена фотокопија радне књижице;

- потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство;

- оверена фотокопија возачке дозволе или очитана возачка дозвола

IX

 

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Јавног предузећа за водовод и канализацију ВОДОВОДПараћин, ул. Адакалса бр. 5-7, Параћин.

                                                                            X

 

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао Надзорни одбор Јавно предузеће за водовод и канализацију.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници,огласној табли Јавно предузеће за водовод и канализацију и огласној табли општине Параћин.

 

Obaveštenje
05.12.2016. 15:00

 

Zbog  iznenadnog kvara na glavnom dovodu vode Izvor-Paraćin, na lokaciji aeorodroma u selu Davidovac, danas, 05.12.2016. god. gradovi Paraćin i Čuprija će ostati bez dotoka vode iz ovog pravca.

Ekipe JP ’’Vodovod’’Paraćin će nastojati  da otklone kvar  u što kraćem vremenskom roku.

Normalizacija snabdevanja vodom očekuje se u utorak, u prepodnevnim časovima.

U vodovodni sistem grada Paraćina biće uključeni svi dopunski izvori snabdevanja vodom. Potrošači vode iz  sistema snabdevanja vodom  u Paraćinu imaće dana 05. i 06. 12. 2016. god. manje količine vode i smanjen pritisak vode u odnosu na redovno stanje. Bez vode će biti samo stanovnici naselja Glavica, Davidovac i Karađorđevo brdo.

 

О б а в е ш т е њ е
21.11.2016. 15:00

На основу званичног обавештења Завода за јавно здравље Ћуприја „ Поморавље“ из Ћуприје и решења Министарства здравља  обавештавају се мештани села: Поповац, Стубица и Бошњане  да је вода из јавног водовода захваћена из изворишта „ Топлик “  здравствено исправна односно може се користити за пиће и припрему хране од  данас, понедељка 21.11.2016. год.                                                     

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
10.11.2016. 15:00

На основу званичног обавештења Завода за јавно здравље „Поморавље“ из Ћуприје и CRH-a из Поповца обавештавају се мештани села: Поповац, Стубица и Бошњане да вода из јавног водовода, која је из изворишта „Топлик“ није за пиће и припрему хране због неисправности исте.

ЈП „Водовод“ је обезбедио цистерне за снабдевање становиштва санитарно исправном водом у селима Поповац, Бошњане и Стубица. Цистерне са здравствено исправном водом за пиће биће паркиране у центрима села Поповац, Бошњане и Стубица по следећем распореду:

 

од дана 10.11.2016. год. па до даљњег све док не буду  званични резултати анализа воде узетих ових дана исправни.

 

 

-          Бошњане   8:00 – 10:00

-          Поповац  10:00 – 12:00

-          Стубица  12:00 – 14:00

 

 

Obaveštenje
21.09.2016. 14:00

Zbog radova na vodovodnoj mreži kod Toplika u Popovcu u nedelju, 25. septembra  u periodu od 7 h – 20 h u Bošnjanu, Popovcu i Stubici biće onemogućeno vodosnabdevanje.

Molimo potrošače za razumevanje kao i da se blagovremeno snabdeju rezervnom količinom vode.

 

Обавештење
15.08.2016. 13:00

На основу званичног обавештења Завода за јавно здравље Ћуприја   „ Поморавље“ из Ћуприје и CRH-a из Поповца обавештавају се мештани села: Поповац, Стубица и Бошњане  да је вода из јавног водовода која је из изворишта „ Топлик “  хигијенски исправна односно може се користити за пиће и припрему хране.                                                       

 

Обавештење
09.08.2016. 15:00

На основу званичног обавештења Завода за јавно здравље „Поморавље“ из Ћуприје и CRH-a из Поповца обавештавају се мештани села: Поповац, Стубица и Бошњане да вода из јавног водовода, која је из изворишта „Топлик“ није за пиће и припрему хране због неисправности исте.

ЈП „Водовод“ је обезбедио цистерне за снабдевање становиштва санитарно исправном водом у селима Поповац, Бошњане и Стубица. Цистерне са здравствено исправном водом за пиће биће паркиране у центрима села Поповац, Бошњане и Стубица по следећем распореду:

 

од дана 09.08.2016. год. па до 15.08.2016. год. када се очекују да званични резултати анализа воде узетих ових дана бити исправни.

 

 

-          Бошњане 16:15 – 17:15

-          Поповац  17:30 – 18:30

-          Стубица  18:45 – 19:45

 

 

Апел за рационалну потрошњу воде
24.06.2016. 08:00

У данима екстремно високих температура, у Службу за рекламације ЈП „Водовод“Параћин пристижу приговори једног броја суграђана због поремећаја у снабдевању водом из градског водовода.

Мерењима  је установљено да  у вечерњим и ноћним сатима ових врелих дана потрошња воде драстично расте.  Иначе, током године потрошња воде је скоро упола мања. То упућује на нерационалну потрошњу, која доводи до пада притиска и поремећаја у снабдевању водом већег броја потрошача у сеоским насељима, као и у вишим деловима града. Због неповољних хидролошких услова издашност врела „Света Петка“ опада и у систем водоснабдевања укључени су сви допунски извори водоснабдевања – бунари тј. укључени су сви наши расположиви капацитети. 

Како бисмо сви имали довољно воде и током најтоплијих летњих дана, неопходно је да се сви заједно уздржимо од прекомерне ненаменске потрошње (заливање и натапање зелених површина, њива, башти, расхлађивање плочника, прање аутомобила)  и да поведемо рачуна о исправности кућних инсталација.

 

Хвала на разумевању!

 

 

Obaveštenje
25.05.2016. 09:00

Zbog radova na priključcima na novu rekonstruisanu vodovodnu mrežu u ulici Dimitrija Marjanovića u četvrtak  26.05.2016.godine i petak 27.05.2016.godine u periodu od 07 h do 19h biće onemogućeno vodosnabdevanje u ulici Dimitrija Marjanovića od Franše de Perea do ulice Ilije Garašanina.

 

Molimo potrošače za razumevanje kao i da se blagovremeno snabdeju rezervnom količinom vode.

 

Obeveštenje
22.02.2016. 14:45

Zbog radova u crpnoj stanici u Popovcu u utorak,23.februara u periodu od 7h pa do 7h sledećeg dana u Stubici će biti onemogućeno vodosnabdevanje.

Molimo potrošače za razumevanje kao i da se blagovremeno snabdeju rezervnom količinom vode.

 

Obaveštenje
14.01.2016. 15:00

Zbog radova u glavnoj trafostanici u fabrici cementa u Popovcu u subotu,16. januara, kaptaža Toplik će ostati bez napajanja električnom energijom.

Zbog toga u periodu od 7h - 19h u Bošnjanu, Popovcu i Stubici biće onemogućeno vodosnabdevanje.

Molimo potrošače za razumevanje kao i da se blagovremeno snabdeju rezervnom količinom vode.

 

Обавештење
22.09.2015. 07:45

Због радова на реконструкцији целокупне водоводне мреже (уличне цеви са прикључцима) у улици Светозара Марковића у Параћину у периоду од 22.09.2015. па до краја октобра 2015. год. обавештавамо житеље ове улице о могућим искључењима воде тих дана.

Хвала на разумевању и стрпљењу!

 

Обавештење
27.08.2015. 11:00

Због радова на реконструкцији целокупне водоводне мреже (уличне цеви са  прикључцима) у улици Шпанчевој у Параћину у периоду од 31.08.2015. па до 15.09.2015. год. становништво следећих улица биће без воде тих дана од 7 до 15 часова:

-         Шпанчева

-         Козарачка

-         Вилсонова

-         Краљевића Марка

-         Момчила Поповића

-         Молијерова

-         део Видовданске од (ул. Мајора Гавриловића па до ул. Стришке)

 Хвала на разумевању и стрпљењу!

 

Obaveštenje
21.07.2015. 14:00

Zbog nenamenskog trošenja vode sa takozvane stare fabričke vodovodne mreže (veliki broj kvarova, polevanje njiva......)korišćenja vode bez vodomera, a sve na osnovu ugovora između JP „Vodovod“-a i MZ Popovac stavljen je van funkcije taj vod dana 20.07.2015. god. Vod je u tako lošem stanju da se sa njega gubi ogromna količina zdrave pijaće vode što je nedopustivo u ovim vrelim danima.

 Izgrađena je nova vodovodna mreža na koju su bili dužni svi meštani da prevežu svoje kućne instalacije. Zainteresovani meštani iz Popovca i dalje mogu da se jave u JP „Vodovod“ kako bi sklopili ugovore i imali legalne priključke na vodovodnu mrežu.

Cisterna za snabdevanje stanovništva MZ“Popovac“ sanitarno ispravnom  vodom biće obezbeđena svakog dana.

 

Апел за рационалну потрошњу воде
21.07.2015. 10:00

У данима екстремно високих температура, у Службу за рекламације ЈП „Водовод“Параћин пристижу приговори једног броја суграђана због поремећаја у снабдевању водом из градског водовода.

Мерењима  је установљено да  у вечерњим и ноћним сатима ових врелих дана потрошња воде драстично расте.  Иначе, током године потрошња воде је скоро упола мања. То упућује на нерационалну потрошњу, која доводи до пада притиска и поремећаја у снабдевању водом већег броја потрошача у сеоским насељима, као и у вишим деловима града. Због неповољних хидролошких услова издашност врела „Света Петка“ је опала и у систем водоснабдевања укључени су сви допунски извори водоснабдевања – бунари тј. укључени су сви наши расположиви капацитети. 

Како бисмо сви имали довољно воде и током најтоплијих летњих дана, неопходно је да се сви заједно уздржимо од прекомерне ненаменске потрошње (заливање и натапање зелених површина, њива, башти, расхлађивање плочника, прање аутомобила)  и да поведемо рачуна о исправности кућних инсталација.

Хвала на разумевању

 

Obaveštenje
09.07.2015. 15:00
Obaveštavaju se meštani naselja Popovac, Stubica i Bošnjane koji se snabdevaju vodom sa vrela "Toplik" da je voda ispravna za piće i spremanje hrane a na osnovu izveštaja zavoda za javno zdravlje "Pomoravlje" iz Ćuprije i "Holcima". 

Обавештење
03.07.2015. 12:45

На основу званичног обавештења Завода за јавно здравље "Поморавље" из Ћуприје и "Холцима" обавештавају се мештани села: Поповац, Стубица и Бошњане да вода из јавног водовода, која је из изворишта "Топлик" није за пиће и припрему хране због повећане мутноће на самом изворишту.

ЈП "Водовод" је обезбедио цистерне за снабдевање становништва санитарно исправном водом у селима Поповац, Бошњане и Стубица. Цистерне са санитарно исправном водом за пиће биће паркиране у центрима села Поповац, Бошњане и Стубица по следећем распореду:

Дана 03.07.2015.године

-Бошњане 15:00 - 16:00

-Поповац 16:15 - 17:15

Стубица 17:30 - 18:30

И осталим радним данима док мутноћа воде у самом изворишту не буде у дозвољеним границама

 Цистерне са санитарно исправном водом за пиће биће паркиране у центрима села Поповац, Бошњане и Стубица по следећем распореду за дане викенда:

Дана 04.07.2015. и 05.07.2015.године

 - Бошњане 10:00-11:00

- Поповац 11:15- 12:15

-Стубица 12:30-13:30

 

Obaveštenje
18.02.2015. 15:15

Poštovani,

U subotu, 21. februara, prilikom totalnog isključenja struje zbog radova u glavnoj trafostanici u Popovcu bez napajanja ostaje i crpna stanica odakle se pumpa voda za potrebe fabrike i okolna sela.

 

U tom slučaju se uključuje pumpa koja radi na dizel i koja ne postiže dovoljni pritisak potreban za snabdevanje vode u selima Stubica, Buljane i Popovac (područje kolonije).

Obaveštavamo vas da će u subotu, 21. februara, ova sela biti bez vode u periodu od 7 do 19 h. 

 

Hvala na razumevanju.

 

Obaveštenje
23.12.2014. 10:00
Obaveštavaju se meštani naselja Popovac, Stubica i Bošnjane koji se snabdevaju vodom sa vrela "Toplik" da je voda ispravna za piće i spremanje hrane, a na osnovu izveštaja zavoda za javno zdravlje "Pomoravlje" iz Ćuprije. 

Obaveštenje
09.12.2014. 09:00

Na osnovu zvaničnog obaveštenja Zavoda za javno zdravlje "Pomoravlje" iz Ćuprije i "Holcima" obaveštavaju se meštani sela : Popovac, Stubica i Bošnjane da voda iz javnog vodovoda, koja je iz izvorišta "Toplik" nije za piće i pripremu hrane zbog povećane mutnoće na samom izvorištu.

JP"Vodovod" je obezbedio cisterne za snabdevanje stanovništva sanitarno ispravnom vodom u selima Popovac, Bošnjane i Stubica. Cisterne sa sanitarno ispravnom vodom za piće biće parkirane u centrima sala Popovac, Bošnjane i Stubica prema sledećem rasporedu:

Dana 09.12.2014.

- Bošnjane 13h - 14h  

- Popovac 14h15min. - 15h

-Stubica  15h30min.-16h30min

I ostalim danima dok mutnoća vode u samom izvorištu ne bude u dozvoljenim granicama.

 

Obaveštenje o higijenskoj ispravnosti vode za piće
06.10.2014. 15:20
Obaveštavaju se meštani naselja (Popovac,Stubica i Bošnjane) koji se snabdevaju vodom sa vrela "Toplik" da je voda ispravna za piće i kuvanje hrane , a na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje "Pomoravlje" iz Ćuprije. 

Obaveštenje
17.09.2014. 13:00
Obaveštavaju se građani naselja Tekija da će dana 18.09.2014.godine biti otežano vodosnabdevanje u periodu od 9-14 časova.Zbog prekida u isporuci električne energije biće onemogućen rad pumpi u sistemu vodosnabdevanja. 

Obaveštenje
16.09.2014. 10:00

JP "Vodovod" Paraćin je na zahtev AD Holcim Srbija obezbedio cisterne za snabdevanje stanovništva sanitarno ispravnom vodom u selima Popovac, Bošnjane i Stubica. Cisterne sa sanitarno ispravno vodom za piće biće parkirane u centrima sela Popovac, Bošnjane i Stubica prema sledećem rasporedu:

Dana 16.09.2014. godine

-Bošnjane 13.časova

-Popovac 14. časova

-Stubica 15. časova

Dana 17.09.2014 i ostalim narednim danima

- Bošnjane 10.časova

- Popovac 11.časova

-Stubica 12.časova

 

 

Obaveštenje
15.09.2014. 19:13
Na osnovu zvaničnog obaveštenja Zavoda za javno zdravlje "Pomoravlje" iz Ćuprije obavešavaju se meštani sela: Popovac,Stubica i Bošnjane da voda iz javnog vodovoda ,koje se snabdeva  iz izvorišta "Toplik"  nije za piće zbog povećane mutnoće na samom izvorištu. 

OBAVEŠTENJE
22.08.2014. 12:50

На основу информација достављених од стране Холцим-а (Србија д.о.о.) дана 22.08.2014. године Завод за јавно здравље „Поморавље“ из Ћуприје доставио им је извештај -  обавештење да према налазима од 13.08.2014; 14.08.2014 и 15.08.2014. испитивани узорци одговарају Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.гл. СРЈ бр. 42/98 и 44/99) и као таква  вода се  из водозахвата „Топлик“ проглашава хигијенски исправна односно да може да се употребљава за пиће   а у складу са решењем број 530-53-718/2014-10 од 22.08.2014. године издатог од стране Санитарне инспекције – одсек за санитарни надзор Крушевац - Јагодина .

 

OBAVEŠTENJE
12.08.2014. 16:00

Obaveštenje

Na osnovu obaveštenja dostavljenog od strane preduzeća Holcim Srbija, a koje upravlja izvorištem ''Toplik'', obavešavamo meštane sela: Popovac, Stubica i Bošnjane da voda iz javnog vodovoda, koje se snabdeva iz izvorišta ''Toplik''  nije za piće zbog povećane mutnoće na samom izvorištu.

Holcim je Rešenjem  o ispravnosti - zamućenju dobio od Sanitarne inspekcije dobio nalog o isključenju izvorišta sa daljeg snabdevanja do prestanka zamućenja.

 

 

Obaveštenje
17.06.2014. 00:45

Zbog  obilnih padavina, i velikih poplava dana 15.05.2014.godine u prepodnevnim satima došlo je do zamućenja vode na izvorištu ’’Sv. Petka’’ u selu  Izvoru.

Obzirom na vanredno stanje usled velikih poplava i mogućih  posledica po ljudsko zdravlje posebno se obratila pažnja na kvalitet vode za piće koji je svakodnevno kontrolisan od strane Zavoda za javno zdravlje“Pomoravlje” Ćuprija. Takođe je u nekoliko momenata angažovan  Institut za javno zdravlje iz Niša i Institut “Dr Milan Jovanović Batut” iz Beograda. Na taj način je u cilju zaštite stanovništva urađeno preko 120 hemijskobakterioloških analiza vode iz izvorišta i vodovodne mreže. 

Dana 17.06.2014.godine Zavoda za javno zdravlje“Pomoravlje” Ćuprija je dostavio JP”Vodovod”-u Paraćin Mišljenje broj 990/1 od 17.06.2014.godine prema kojem je, na osnovu kompletnih rezultata analiza uzoraka vode iz vodovoda u Paraćinu koji su uzorkovani dana 10.06, 12.06 i 13.06.2014.godine, a u skladu sa odredbama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće,Sl. List SRJ 44/99,  voda iz vodovoda sanitarno ispravna i da se  može koristiti za piće i pripremu hrane.  

 

Obaveštenje
16.06.2014. 15:00

JP “Vodovod” Paraćin  obaveštava potrošače da su analize vode koje je radio Zavod za javno zdravlje „Pomoravlje“ iz Ćuprije i  Institut „Dr. Milan Jovanović Batut“ iz Beograda, ispravne što znači da je voda iz sistema vodosnabdevanja kojim upravlja JP”Vodovod” Paraćin sanitarno ispravna.

Zvanično Mišljenje ovih ustanova JP”Vodovod” Paraćin očekuje sutra u prepodnevnim satima kada će se i zvanično objaviti da je voda sanitarno ispravna i da će moći da  se  koristi za piće i pripremu hrane.

 

Обавештење
12.06.2014. 12:18

Услед изненадних поплава великих размера у општини Параћин проглашено је ванредно стање. У истом тренутку услед великих падавина које су изазвале поплаве дошло је до замућења изворишта Света Петка у селу Извор. Из тог разлога дато је званично обавештење грађанима да се вода из градског водовода може користити само као техничка , док су грађани били снабдевени водом за пиће из цистерни.

Обзиром на тако осетљиву ситуацију ЈП“Водовод“ Параћин  је ради праћења квалитета воде узимањем узорака и вршењем анализа у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СФРЈ 33/87, 13/91 и Сл.лист СРЈ 42/98) осим Завода за јавно здравље „Поморавље“из Ћуприје ангажовао и Институт за јавно здравље из Ниша и Завод за јавно здравље „ Др Милан Јовановић Батут „ из Београда.

Анализе воде које су узете дана 05.06.2014. године број 2835-2841 и дана 06.06.2014.год. број 2878-2884 од стране Завода за јавно здравље „Поморавље“из Ћуприје показују да је квалитет воде у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Анлизе воде које су узете дана 05.06.2014.године број 4079-4085, дана 06.06.2014.године број 4117-4123 и дана 07.06.2014.године број 4160-4166 од стране  Института за јавно здравље из Ниша показују да је квалитет воде у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

У циљу постизања апсолутне сигурности у погледу снабдевања водом грађана у овој ситуацији дана 11.06.2014.године узети су узорци за анализу воде од стране Завода за јавно здравље „Поморавље“ Ћуприја и Завода за јавно здравље  „ Др Милан Јовановић Батут „ из Београда. Реално је очекивати да ће и ови  резултати бити исправни и да ће на основу њих и свих горе наведених анализа Републичка санитарна инспекција донети решење о исправности воде из градске водоводне мреже за санитарну употребу.

 

Обавештење
06.06.2014. 14:45

Услед изненадних поплава великих размера у општини Параћин проглашено је ванредно стање. У истом тренутку услед великих падавина које су изазвале поплаве дошло је до замућења изворишта Света Петка у селу Извор. Из тог разлога дато је званично обавештење грађанима да се вода из градског водовода може користити само као техничка ,док су грађани били снабдевени водом за пиће из цистерни.

Обзиром на тако осетљиву ситуацију ЈП“Водовод“ Параћин и све надлежне установе су непрекидно пратиле квалитет воде узимањем узорака и вршењем анализа у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СФРЈ 33/87, 13/91 и Сл.лист СРЈ 42/98) .

Задњег дана анализе воде (бр. 638/2014 од 06.06.2014. године) у градској водоводној мрежи су по свим параметрима у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

ЈП“Водовод“ Параћин има законску обавезу да ураду још једну анализу воде за коју се реално очекује да ће бити исправна и да ће до средине наредне недеље Републичка санитарна инспекција донети решење о исправности воде из градске водоводне мреже за санитарну употребу.

 

Obaveštenje
29.05.2014. 10:00

 Nedavne obilne padavine su izazvale zamućenje vode na izvorištu Sveta Petka.Iz tog razloga a prema rezultatima hemijskih analiza vode koji su pokazivali povećanu mutnoću voda u sistemu snabdevanja vodom kojim upravlja JP"Vodovod" Paraćin je proglašena higijenski neispravnom s tim da je mogla da se koristi  isključivo za tehničku upotrebu.Ekipe zavoda za zaštitu zdravlja "Pomoravlje" Ćuprija su svakodnevno na terenu i prema zadnjim hemijskim analizama vode mutnoća je prema  Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće br. SL SFRJ 42/98 i SL SRJ 44/99 u dozvoljenim granicama. Po dobijanju ispravnih bakterioloških analiza koja se očekuju početkom naredne nedelje voda za piće će biti dozvoljena za sanitarnu upotrebu.

 

Do tada cisterne sa vodom za piće biće locirane po gradu i selima po dosadašnjem rasporedu.

 

Obaveštenje
22.05.2014. 14:00

Upozoravamo građane da je voda i dalje samo za tehničku upotrebu. Analize vode se rade svakodnevno i sve dok nadležne insitucije ne potvrde da je voda zdravstveno ispravna koristiti je isključivo kao tehničku.

Cisterene sa vodom za piće biće na sledećim lokacijama u gradu:

- centar grada,

- crkva,

- MZ Gloždak,

- ugao ulice Vidovdanske i Majora Gavrilovića,

- hala sportova,

- Dankovo

i cisterna koja će kružiti po selima: Glavica,Davidovac, Klačevica, Donja Mutnica, Gornja Mutnica, Šaludovac, Izvor, Šavac, Donje Vidovo, Striža.

 

Obavštenje
21.05.2014. 11:55

Upozoravamo građane da je voda i dalje samo za tehničku upotrebu. Analize vode se rade svakodnevno i sve dok nadležne insitucije ne potvrde da je voda zdravstveno ispravna koristiti je isključivo kao tehničku.

Cisterene sa vodom za piće biće na sledećim lokacijama u gradu:

- centar grada,

- crkva,

- MZ Gloždak,

- ugao ulice Vidovdanske i Majora Gavrilovića,

- hala sportova,

- Dankovo

i cisterna koja će kružiti po selima: Glavica,Davidovac, Klačevica, Donja Mutnica, Gornja Mutnica, Šaludovac, Izvor, Šavac, Čepure,Donje Vidovo, Striža.

 

Obaveštenje
20.05.2014. 12:40

U toku je normalizacija vodosnabdevanja u opštini Praćin.

Upozoravamo gradjane da je voda samo za tehničku upotrebu. Analize vode se rade svakodnevno i sve dok nadležne insitucije ne potvrde da je voda zdravstveno ispravna koristiti je isključivo kao tehničku.

Cisterene sa vodom za piće biće na sledećim lokacijama u gradu:

- centar grada,

- crkva,

- MZ Gloždak,

- ugao ulice Vidovdanske i Majora Gavrilovića,

- hala sportova

- Dankovo

i cisterna koja će kružiti po selima: Glavica,Davidovac, Klačevica, Donja Mutnica, Gornja Mutnica, Šaludovac, Izvor, Šavac, Čepure, Donje Vidovo, Striža.

 

Obavestenje
19.05.2014. 08:00

Kvar na glavnom dovodu vode Izvor-Paraćin je otklonjen. U toku je punjenje sistema za vodosnabdevanje. Normalizacija se očekuje u utorak u prepodnevnim satima.

Upozorenje građanima da je voda samo za tehničku upotrebu. Analize vode se redovno rade i sve dok nadležni ne potvrde da je voda ispravna za piće koristiti je isključivo kao tehničku vodu.

Cisterne sa vodom za piće nastavljaju sa svojim dosadašnjim radom.

 

Obavestenje
18.05.2014. 07:30

Kako je upravna zgrada JP"Vodovod"-a bila poplavljena i  kako je ostala bez napajanja elektricnom energijom i nismo bili u mogucnosti da obavestavamo gradjane preko sajta i fiksne telefonije.

Upozoravaju se gradjani da je voda samo za tehničku upotrebu.

Zbog pojave klizišta u blizini sela Izvor doslo je do kvara na glavnom dovodu vode Izvor-Paracin. Ekipe JP""Vodovod""-a su vec na terenu U sistem vodosnabdevanja grada Paracina bice ukljuceni svi raspolozivi bunari. Neki bunari su van funkcije  zato sto nemaju napajanje elektricnom energijom pa je onemogucen njihov rad.

Cisterna sa vodom za pice nastavice sa dosadasnjim radom.

Molimo gradjane za strpljenje i da racionalno koriste vodu.

 

Obaveštenje
15.05.2014. 13:30

Zbog  obilnih padavina, dana 15.05.2014.godine u prepodnevnim satima došlo je do zamućenja vode na izvorištu ’’Sv. Petka’’ u selu  Izvoru.

Iz tog razloga privremeno je obustavljeno snabdevanje stanovništva  sanitarnom vodom iz izvorišta’’Sv. Petka’’ sve dok se mutnoća vode ne stabilizuje do propisanih normi za pijaću vodu.

U periodu povećane mutnoće vode u izvorištu ’’Sv.Petka’’ grad Paraćin i pregradska naselja  će se snabdevati vodom iz bunara. U ovom periodu, pritisak u gradskoj vodovodnoj mreži će biti niži od uobičajenog.

Sela za koje ne postoji mogućnost snabdevanja vodom iz bunara, a to su Izvor, Klačevica, Gornja Mutnica, Donja Mutnica, Glavica, Davidovac, Šaludovac i Karađorđevo brdo, ostaće privremeno bez vode sve dok se mutnoća vode ne stabilizuje do propisanih normi za pijaću vodu. Zbog neprohodnosti puteva JP”Vodovod” Paraćin nije u ovom trenutku u mogućnosti da ova sela snabdeva pijaćom vodom iz cisterni.

Stepen zamućenosti vrela ’’Sv.Petka’’ će svakodnevno da prati ZZJZ ’’Pomoravlje’’ iz Ćuprije.

 

 

Obaveštenje
30.04.2014. 14:37

Dopisom boj 648/1 od 30.04.2014.godine od strane ''Pomoravlje'' iz Ćuprije obavešteni smo da su tri uzastopne analize vode koje su uzete dana 28.04.,29.04. i 30.04.2014.godine (ukupno 21 lokacija ) po pitanju mutnoće vode u skladu sa važećim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Iz tog razloga JP''Vodovod'' Paraćin obaveštava potrošače da je voda po pitanju parametra mutnoće ispravna u celom sistemu snabdevanja vodom kojom ovo preduzeće rukuje. 

 

Obaveštenje
23.04.2014. 15:57

Zbog nedavnih obilnih padavina, dana 22.04.2014.godine u prepodnevnim satima došlo je do blagog zamućenja vode na izvorištu ''Sv.Petka'' u selu Izvor, koje se golim okom ne primećuje, ali je laboratorijski konstantovano.

Laboratorijske analize su izvršene dana 23.04.2014.godine na osnovu kojih je Zavod za javno zdravlje ''Pomoravlje'' iz Ćuprije da Mišljenje da zatečeno stanje nije po pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće na lokacijama selo Davidovac i selo Čepure.

Iz tog razloga po nalogu republičkog sanitarnog inspektora voda koja se isporučuje iz gradske vodovodne mreže se može koristiti kao tehnička voda a potrošači mogu da zahvate vodu za piće iz cisterne koja će da se kreće u svim seoskim mesnim zajednicama u kojima JP''Vodovod'' Paraćin ima sistem snabdevanja vodom.

Stepen zamućenosti vrela ''Sv.Petka'' će svakodnevno da prati ZZJZ ''Pomoravlje'' iz Ćuprije o čemu ćemo Vas redovno obaveštavati.

 

Obaveštenje
23.04.2014. 15:29

Obaveštavaju se meštani da će JP''Vodovod'' obezebediti meštane koji su ostali bez dotoka vode sa sanitarno ispravnom vodom - pijaćom vodom u sledećim selima:

Čepure, Glavica, Davidovac, Donja Mutnica i Izvor

Cisterna sa sanitarno ispravnom vodom - za piće i zadržavaće se po 30 minuta u svakom selu.

 

Obaveštenje
22.04.2014. 18:00

Zbog nedavnih padavina, dana 22.04.2014..godine u prepodnevnim satima došlo je do blagog zamućenja vode na izvorištu ''Sv. Petka'' u selu Izvoru.Iz tog razloga privremeno je , po nalogu republičkog sanitarnog inspektora, obustavljeno snabdevanje stanovništva sanitarnom vodom iz izvorišta ''Sv. Petka '' sve dok se mutnoća vode ne stabilizuje do propisanih normi za pijaću vodu.

U periodu povećane mutnoće vode u izvorištu ''Sv. Petka'' grad Paraćin, prigradska naselja i  sela će se snabdevati vodom iz bunara.U ovom periodu, pritisak u gradskoj vodovodnoj mreži će biti niži od uobičajenog.

Sela za koje ne postoji mogućnost snabdevanja vodom iz bunara ,a to su Izvor, Klačevica,Gornja Mutnica,Donja Mutnica, Glavica, Davidovac, Šaludovac i Karađorđevo brdo, ostaće privremeno bez vode dok se mutnoća vode ne stabilizuje do propisanih normi za pijaću vodu.

Stepen zamućenosti vrela ''Sv. Petka'' će svakodnevno da prati ZZJZ ''Pomoravlje'' iz Ćuprije.                                                                                        

  

 

 

 

Obaveštenje
01.08.2013. 12:59
Obaveštavaju se građani da će doći do smanjenja pritiska u vodovodnoj mreži na 1,00 bara u vremenskom periodu od 13h do 15h zbog iznenadnog kvara čije je otklanjanje u toku. 

Obaveštenje
29.07.2013. 12:00

Zbog kvara na dalekovodu bez dotoka vode ostala su naselja : Ratare, Gornje Vidovo,Sikirica, Drenovac i Krežbinac, jer njihovo vodosnabdevanje direktno zavisi od snabdevanja električnom energijom.

Po otklanjanju navedenog kvara JP"Vodovod" će u najkraćem roku osposobiti ovaj deo vodovodne mreže i omogućiti nesmetano snabdevanje vodom

 

 

Obaveštenje o prekidu snabdevanja vodom
19.07.2013. 12:00
Zbog kvara na trafo stanici meštani sela Izvor,Gornja Mutnica,Šaludovac,Donja Mutnica i Klačevica ostaće bez vode do 18h. 

Obaveštenje o prekidu snabdevanja vodom
16.07.2013. 12:00
Zbog povezivanja i ispitivanja cevovoda sa rezervoarom u selu Izvor,meštani sela Izvor,Gornja Mutnica,Šaludovac,Donja Mutnica i Klačevica ostaće bez vode dana 17.07.2013.godine u periodu od 08-15 časova. 

KVAR NA VODOVODNOJ MREŽI U D.MUTNICI
17.06.2013. 23:07

Zbog kvara na vodovodnoj mreži u D.Mutnici meštani ce ostati bez vode do 15h.

 

Prestanak vodosnabdevanja MZ Popovac, Bošnjane, Stubica
12.06.2013. 12:46
Zbog velikih padavina u okolini izvorišta   "Toplik" došlo je do    zamućenja istog. Fabrika "Holcim" obustavlia  je vodosnabdevanje naselja Popovac, Bošnjane i Stubica. Normalizacija vodosnabdevanja očekuje se za 48h. 

Квар у Шалудовцу
13.04.2013. 08:15
 Због уличног квара у МЗ Шалудовац без воде остаће мештани ове МЗ до 13h. 

Обавештење
01.04.2013. 13:00
Поштовани корисници, обавештавамо вас да је поново у функцији интернет презентација Водовода Параћин. Све важне информације убудуће ћете моћи да пронађете на овом месту.